-Dlaczego po każdej zwrotce powtarza sie wołacz o Aleksy?
-Z jakiej przyczyny w ostatniej strofie wołacz ten wystęuje trzykrotnie?
-Jakie inne powtórzenia zostały użyte w ostatniej zwrotce?Czemu służy ich obecność w tekście?j przyczyny w ostatniej strofie wołacz ten wystęuje trzykrotnie?

Zostawiona sama śród nocy w oczekiwaniu,
spędziłam czas od rana na pustym bez ciebie posłaniu,
owinięta twego płaszcza rycerską purpurą
o Aleksy.
Czekałam na ciebie lat dziesięć i dwadzieścia, i trzydzieści z górą,
młod, piękna, pachnąca - potem zimna, twarda, z zeschłą, pomarszczoną skórą.
Na wezgłowiu mym pozostał pas i płaszcz twój purpurowy zwinięty
o Aleksy.
Wysyłałam po ciebie sługi i wysyłałam po ciebie okręty...
...Nie przywiedziono cię...Lecz wieść głosiła, żeś święty...
I zagasła mi twoja twarz, i tysiączne miałeś dla mnie lica
o Aleksy.
Ja - miłująca cię, ja - ślubowana ci oblubienica...
Lecz tyś odszedł...Stopy bose, sakwy, kij i włosiennica1,
I mrowie robactwa, i dokoła twarze plugawe żebraków
o Aleksy.Zbudzono mnie nad ranem, bo zdawało się, że ze wszech stron pożar
ogarnął Rzym; coś się tłukło po powietrzu jak orzeł
dzwony biły i latały światła, i ludzie wylegli z domów
o Aleksy.Więc przeszłam pośród klęczących, zakrywszy oblicze włosem,
i poznałam cię, jakeś leżał obdarty, sczerniały i bosy,
i wzięłam twoim pismem kreśloną z twej ręki kartę
o Aleksy.
Przeczytałam im dziesięćkroć imię twe, po wieczność niestarte,
całowałam ręce twoje, oczy twe szeroko otwarte...
...Ojciec twój, matka twoja legli na twym ciele płaczący
o Aleksy.
Oto papież z cesarzem sławią cię ponad tysiące,
oto ciżby wokoło klęczące, oto dzwony w niebo bijące,chorągwie - w pokłonach, monstrancje idą ku tobie ze wszystkich kościołów
o Aleksy.
Jako rybak mądry wyszedłeś wczesnym rankiem z siecią na połów;
powróciłeś z chwałą w twej sieci, w chórze aniołów...
...Lecz moje serce - rozdarte, rozdarte, ciężkie, ciężkie jak ołów,
o Aleksy, Aleksy, Aleksy!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T15:22:07+01:00
Po każdej zwrotce występuje wołacz "o Aleksy".Stanowi to formę refrenu po każdej zwrotce. Uświadamia nas też, kto jest odbiorcą wiersza. W ostatniej zaś widzimy nagromadzenie zawołania - powtarza się aż trzykrotnie (eksklamacja), po to, by zwrócić uwagę czytelnika na te słowa. Ma to zwiększyć tragizm tego wiersza, podkreślić uczucia bohaterki.
W ostatniej zwrotce powtarzają się też takie wyrazy jak: rozdarte i ciężkie. Ma to uświadomić czytelnikowi jak bardzo żona św. Aleksego cierpiała, jak było jej trudno. Autorka celowo użyła epitetów negatywnych by podkreślić zły stan psychiczny kobiety.
85 4 85