Po zapoznaniu się z następującym fragmentem konstytucji wykonaj podane poniżej polecenia.

Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodząc w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jej trwania , ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą sejmu.(art.105)
a) Podaj nazwę przywileju przysługującego posłom i senatorom, o którym mówi ten artykuł konstytucji.
b) Przedstaw argumenty za utrzymaniem tych przywilejów i za ich zniesieniem.Bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T14:49:14+01:00
Przywilej, o którym mówi art.105 Konstytucji RP to immunitet parlamentarny.
Posiadanie immunitetu przez posła lub senatora w RP stanowi, iż warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jest zgoda parlamentu, właściwej jego izby.
No i oczywiście osoba posła, jak i senatora jest nietykalna. Oznacza to zakaz ograniczania wolności tych osób.
W ust. 4 wyżej wskazanego przepisu prawa poseł lub senator może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy chce oczyścić się przed sądem z zarzucanych mu czynów.


II Argumenty za utrzymaniem tych przywilejów i za ich zniesieniem

Nalezy zrozumieć, ze przywilej, jakim jest immunitet został nadany parlamentarzystom z bardzo ważnych powodów.

Po pierwsze poseł, jak tez senator nie może obawiać się, że s z powodu swoich wypowiedzi, działań w parlamencie będzie prześladowany. Konieczne jest poczucie wolności i swobody działania parlamentarzysty, który w końcu reprezentuje interesy wyborców.
Nie wiem, czy to z powodu niskiej kultury niektórych parlamentarzystów mamy wrażenie, że cieszą się oni nadmiernymi przywilejami. Gdy słyszy się o pośle, który łamie bez żadnej uzasaniającej to okoliczności- zasady ruchu drogowego a schwytany zasłania się przed ukaraniem mandatem immunitetem ogarnia nas złośći rozżalenie. Nie takiego zachowania oczekujemy po pośle, który bierze udział w stanowieniu prawa i jest przeciez reprezentantem narodu w najważniejszych organach państwowych.
Takie sytuacje powinny być wykluczone spod ochrony immunitetu.
Poza tym, nie uważam za niesłuszny zakaz pociągania posła, jak też senatora do odpowiedzialności w takiej sytuacji,kiedy naruszył prawo .
Pełnienie funkcji parlamentarzysty to przywilej już sam w sobie , ale to oznacza, że trzeba wykazać się szczególną wrażliwością na praworządność.
I samemu przestrzegać prawa w kraju, w którym się prawo stanowi. Fałszywie brzmi głos posłów domagających sie zaostrzenia odpowiedzialności karnej a sami łamią prawo i oczekują, że immunitet ich musi ochronić.
2 5 2