1. Uzupełnij opisy prawidłowymi nazwami partii II Rzeczypospolitej.

Ugrupowanie politycznie, które opowiadało się za demokracją parlamentarną
i wywłaszczeniem wielkich posiadaczy ziemskich - ...............................

Partia opierająca swój program gospodarczy na solidaryzmie społecznym,
niechętna wobec mniejszości narodowych - ...............................

na poniedziałek PILNIE

1

Odpowiedzi

2009-12-11T16:12:04+01:00
Ugrupowanie politycznie, które opowiadało się za demokracją parlamentarną
i wywłaszczeniem wielkich posiadaczy ziemskich - Partia Pracy

Partia opierająca swój program gospodarczy na solidaryzmie społecznym,
niechętna wobec mniejszości narodowych - Komunistyczna Partia Ukrainy