Odpowiedzi

2009-09-08T09:10:13+02:00
Fw= p*g*v
fw- siła wyporu
p- gstość cieczy
g- przyciąganie ziemskie
v- objętość ciała
d- gęstość ciała
m- masa
p- 1000 kg/m3
g= 9,81 N
v= m/d
v= 50/1250 = 0,04m3
Fw = 1000*0,04*9,81
Fw= 392,4N

Fg- cięzar ciała
Fg= mg
Fg = 50*9,81 = 490,5N

Fg>Fw
ciała zatonie