Opakowania do soku mają krztałt prostopadłościanu. W którym opakowaniy zmieści się 2 L soku. A) a)= 16 cm, b)= 0,8 dm, c)= 0,15 m
B) a)= 0.07 m, b)= 9 cm, c)= 1,7 dm
C) a)= 12 cm b)= 0,11 m, c)= 1.5 dm
D) a)= 5 cm b)= 0,2 m, c)=2,5 dm

3

Odpowiedzi

2009-12-11T14:03:04+01:00
2009-12-11T14:14:03+01:00
1 litr to jeden decymetr sześcienny, więc będę odrazu zamieniać jednostki na dm, żeby bylo wygodniej zamienić na litry
Aby wiedzieć ile soku wejdzie to należy obliczyć objętość, czyli V=a * b * c
* znak mnożenia

a)
a=16cm=1,6dm
b=0,8dm
c=0,15m=1,5dm
V=1,6*0,8*1,5=1,92 dm sześciennego, czyli 1,92 litra więc się nie zmieści

w kolejnych przykładach będę zamieniać jednostkę w danych i wpisywać gotową obliczoną objętość :)

b)
a=0,07m=0,7dm
b=9cm=0,9dm
c=1,7dm
V=1,071, czyli się nie zmieści

c)
a=12cm=1,2dm
b=0,11m=1,1dm
c=1,5dm
V=1,98, czyli się nie zmieści

d)
a=5cm=0,5dm
b=0,2m=2dm
c=2,5dm
V=2,5, czyli się zmieści 2 litry soku bo 2.5 dm sześciennego to 2,5 litry
2009-12-11T15:12:35+01:00
A) 16×8×15=1920(cm³) =1,92l
B)7×9×17=1071 (cm³) =1,071l
C)12×11×15=1980 (cm³) =1,98l
D)5×20×25=2500(cm³) =2,5l

Odp.: D


:)