Potrzebuje to przekształcić, ale żeby zawierało te informację i żeby było przynajmniej 5 zdań
Bezpośrednio powiedzenie to odnosi się do wznoszenia kolejnych zamków i budowli fortyfikacyjnych oraz zakładania kolejnych miast z kamienia lub cegły - nie tak jak wcześniej z drewna. Zmniejszony został także dystans pomiędzy Europą wschodnią, a zachodnią. W gospodarce i kulturze rozwijał się dynamicznie handel oraz inne działy polskiej gospodarki. Kazimierz Wielki dopiero na nowo "zbudował" Polskę w nowych granicach i w nowym systemie obronnym. Zostawił Polskę mocną, silną i twardą.

1

Odpowiedzi

2009-09-07T15:51:18+02:00
Powiedzenie odnosi się bezpośrednio do wznoszonych kolejno zamków czy budowli fortyfikacyjnych, a także do zakładania kolejnych miast - budowanych z cegły lub kamienia. Handel oraz inne dziedziny gospodarki rozwijały się bardzo dynamicznie. Kazimierz Wielki zbudował Polskę w nowych granicach i w nowym systemie obronnym - zmniejszony został dystans między Europą wschodnią a zachodnią. Kazimierz Wielki zostawił Polskę umocnioną, twardą i silną.