Odpowiedzi

2009-12-11T14:35:29+01:00
LiOH -->Li+ + OH⁻
Wodorotlenek litu dysocjuje na jeden jednododatni kation litu i jeden jednoujemny anion grupy wodorotlenkowej