Odpowiedzi

2009-12-11T14:38:40+01:00
Adiabatą nazywamy przemianę, w której warunkiem koniecznym jest brak wymiany ciepła z otoczeniem. Jest to możliwe wówczas, gdy podczas tej przemiany ani ciepła nie doprowadzamy, ani też go nie odprowadzamy. Ponieważ q = const (lub Q = const) wartość różniczkowego ciepła przemiany adiabatycznej wyniesie:
1 4 1
2009-12-11T14:40:20+01:00
Adiabetą nazywamy przemianę, w której warunkiem koniecznym jest brak wymiany ciepła z otoczeniem. Jest to mozliwe wóczas, gdy podczas tejprzemiany ani ciepła nie doprowadzamy , ani tez go nie odoprowdzamy.
1 5 1