Odpowiedzi

2009-09-07T15:53:22+02:00
A)
√6 = 6^½
^ do potęgi
log₆6^½ = ½log₆6 = ½

b)
log₃18 - log₃2 = log₃(¹⁸/²) = log₃9 = 2

c)
log₆5³ = 3log₆5

3log₆5/log₆5 = 3

log (x²+3x+4)
(x²+3x+4)>0
Dz(f)= R wszystkie liczby spełniają równanie