Wykonaj redukcje wyrazów podobnych :
a) + 2k + 3k - 4k +5
b)0,5a + 0,6 - 0,6 + 0,5a
c)0,7x+5z+0,002y-4,05z+1,4x
d)9m+7n-6k+4 _ 2m +6n +2,5
e)1,05s + 2,94y _ 0,09s + 7,06y + 4,04s
f)0,8a+1,2a+0,4b-2a-0,4b
Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego
a) 6c + 2 dla x=2
b)7c-2d+3 dla c= 0,3, d=1
c)5a+3 dla a=0,4
d)8r-7s dla r=7 , s=-0,7
e)7a - 2b +9c dla a=1 , b=-7 ,c =9
f)0,7a^2 - 1,2b^2 - 9,9c^4 dla a=-1 , b=7 , c=0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T15:01:09+01:00
Zadanie 1
a) + 2k + 3k - 4k +5= 1k +5
b)0,5a + 0,6 - 0,6 + 0,5a= 1a
c)0,7x+5z+0,002y-4,05z+1,4x= 2.1x + 0.95z+ 0.002y
d)9m+7n-6k+4 - 2m +6n +2,5= 7m + 13n-6k + 6.5
e)1,05s + 2,94y - 0,09s + 7,06y + 4,04s= 5s+10y
f)0,8a+1,2a+0,4b-2a-0,4b= 0
Zadanie 2
a) 6c + 2 dla c=2
6*2 + 2 = 12+2 =14
b)7c-2d+3 dla c= 0,3, d=1
7*0.3 - 2* 1 +3= 2.1-2+3= 3.1
c)5a+3 dla a=0,4
5*0.4 +3= 2+3=5
d)8r-7s dla r=7 , s=-0,7
8*7- 7*0.7= 56- 4.9 = 51.1
e)7a - 2b +9c dla a=1 , b=-7 ,c =9
7+14+81= 102
f)0,7a^2 - 1,2b^2 - 9,9c^4 dla a=-1 , b=7 , c=0
4.9- 70.56- 1= -66,66