Odpowiedzi

2009-12-11T15:08:06+01:00
Kazimierz J. 1545 Nieszawa -bez zgody szlachty nie mogły być odtąd ustanawiane podatki.Zgody szlachty wymagało także powoływanie jej pod broń(pospolite ruszenie)
Władysław J. Kraków i Jedlina 1433-1430 -król zobowiązał się że żaden szlachcic nie będzie więziony bez wyroku sądu
Jan Olbracht. Piotrków 1496 -szlachta zwolniona z opłat celnych.Dla niej została zastrzeżona większość urzędów w państwie.Chłopi bez zgody pana nie mogli wyprowadzać się ze wsi.Tylko jeden syn chłopski mógł opuścić wieś w ciągu roku
Aleksander Jagiellończyk. radom 1505-(konstytucja Nihil novi)król nie mógł bez zgody senatu i izby poselskiej wydać ustawy.Król nie mógł wprowadzić żadnych zmian w przywilejach i prawach szlachty bez ich zgody
2009-12-11T15:33:23+01:00
Przywileje cerekwicko-nieszawskie:
Kazimierz Jagiellończyk - potwierdzenie dotychczasowych praw dla szlachty; król nie mógł wydać nowych praw, nakładać nowego podatku i zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich; przywilej stał się podstawą polskiego parlamentaryzmu
przywilej korczyński:
Kazimierz Jagiellończyk - gwarantował, że w sprawach dotyczących losów danej ziemi zawsze o zdanie będą pytani jej dygnitarze
;]]
1 5 1