Odpowiedzi

2009-12-12T08:29:59+01:00
Http://www.tnn.pl/pm,2904.html masz link moze cos sie ci uda wybrac
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T08:48:18+01:00

Zawarta pod doraźnym impulsem konieczności zapewnienia obrony przez Moskwą Iwana Groźnego, Unia Lubelska, projekt Zygmunta Augusta, okazała się trwałym spoiwem I Rzeczpospolitej. Unia Lubelska przyczyniła się do powstania unikatowego na skalę kontynentu państwa federacyjnego o charakterystycznym ustroju demokracji szlacheckiej. Była w zasadzie unią szlachty, ponieważ to interesy tego stanu najpełniej zabezpieczała. Unia Lubelska otwierała drogę do pełnej władzy dla stanu szlacheckiego.

Unia Lubelska zapewniła wzrost bezpieczeństwa dla Litwy, ale jednocześnie "przesuwała" na wschód punkt ciężkości priorytetów międzynarodowych Rzeczpospolitej. Wspólne państwo polsko-litewskie przyczyniło się także do wyhamowania rozwoju kulturalnego Litwy, która na ponad dwieście lat znajdzie się pod zdecydowanym polskim wpływem kulturowym.

Zasadniczym problemem, jaki narodził się podczas sejmu w Lublinie, była kwestia nieoczekiwanej inkorporacji ziem południowo-wschodnich do Polski. Doszło do niej na skutek fortelu magnatów polskich pod nieobecność magnaterii litewskiej, bojkotującej obrady. Właśnie inkorporacja ziem przyszłej Ukrainy skłoniła możnych Litwy do powrotu do Lublina dla zachowania własnych interesów. Poprzez akt jednostronnej inkorporacji, Polska stała się nagle odpowiedzialna za słabo zaludnione tereny, pod względem etnicznym przynależne do kultury Rusi. Dzikie Pola, skraje Rzeczpospolitej, staną się w XVII wieku sceną powstań kozackich i rozkwitu Kozaczyzny, która niemalże stanie się trzecim, obok Polski i Litwy, członem Rzeczpospolitej. Koronie nigdy nie uda się zagospodarować wielkich ziem Ukrainy, a dla magnaterii, tworzącej rozległe latyfundia, ziemia ta stanie się źródłem bogactwa i wpływów, zgubnych dla państwa. Także kwestia ukraińska umożliwi Rosji zdobywanie kontroli nad polityką wewnętrzną Rzeczpospolitej. Inkorporacja Ukrainy wyznaczyła tez drogę rozwoju dla gospodarki kraju - źródłem zamożności stało się rolnictwo oparte na pańszczyźnianej pracy chłopów.
1 5 1