1.grody w których lubił przebywać Mieszko I to :
a)poznań
b)gniezno
c)gdańsk
d)kraków

2.Jakiego sąsiada zyskala Polska podczas rozbicia dzielnicowego?
Było to państwo:
a)zakonu krzyżackiego
b)moskiewskie
c)czeskie
d)kijowskie

3.Pierwszym królem wybranym po śmierci Zygmunta II Augusta był............ .
4.Pod chocimiem Jan Sobieski pokonał wojska................ .
5.Kim był Napoleon i czego oczekiwał polakow?

2

Odpowiedzi

2009-12-11T15:08:31+01:00
2009-12-11T15:10:25+01:00
1. a) i b)
2. a)
3. Henryk Walezy
4. tureckie
5. niestety nie wiem. :(