1.po raz pierwszy polska szlachta wybrała władcę po bezpotomnej śmierci :
a zygmunta 1 starego
b augusta 2 sasa
c stefana batorego
d zygmunta 2 augusta

2.Które powstania zakończyły się klęską

3.jakie powstanie wybuchło po 2 rozbierze polski

4.w wyniku 3 rozbioru polski warszawa znalazła się w zaborze: ..........

2

Odpowiedzi

2009-12-11T15:22:48+01:00
2009-12-11T15:26:14+01:00
1.po raz pierwszy polska szlachta wybrała władcę po bezpotomnej śmierci :
a zygmunta 1 starego
b augusta 2 sasa
c stefana batorego
d zygmunta 2 augusta POPRAWNA ODPOWIEDZ

2.Które powstania zakończyły się klęską

Powstanie Listopadaowe
Powstanie Kościuszkowskie

3.jakie powstanie wybuchło po 2 rozbierze polski

Powstanie Styczniowe

4.w wyniku 3 rozbioru polski warszawa znalazła się w zaborze:

Zabór rosyjski