Nauczyciel przygotowal 20-procentowy roztwor wodny soli kuchennej wlal do trezech zlewek po 250g tego roztworu.
b) do drugiej zlewki dosypal 12g soli. Oblicz jak zmienilo sie stezenie procentowe roztworu i ile ono wynosi?


c) Z trzeciej zlewki odparowalo 50g wody. Oblicz jakie stezenie procentowe ma roztwour po odparowaniu?


Prosze!
Zrobcie!
DFzienkuje;*

1

Odpowiedzi

2009-12-11T15:36:34+01:00
Cp = 20%
mr = 250g

b)
masa soli dodanej = 12g
masa substancji = 20% x 250g + 12g = 62g
masa roztworu nowego = 250g + 12g
Cp nowe = 62g/262 x 100% = 23,7%

c)
masa wody odparowanej = 50g
masa substancji = 20% x 250g = 50g
masa roztworu nowego = 250g - 50g = 200g
Cp nowe = 50g/200g x 100% = 25%