przetłumacz na angielski nie z neta
na poziomie 3 gim
ma być dobrze bo jak nie to spam

Można to też troszkę inaczej napisać wtedy będzie więcej punktów ale po polsku i angielsku


Zwyczaje związane ze ślubem

Oświadczając się dziewczynie, chłopak dawał jej kawałek tkaniny, z zawiązanym na niej luźnym węzłem, w którym znajdowała się moneta. Jeśli dziewczyna węzeł zacisnęła mocniej, oznaczało to, iż para jest zaręczona. W czasach późniejszych bogatsi młodzieńcy ofiarowywali swym wybrankom zamiast materiału srebrną skrzynkę wypełnioną monetami (skrzynki takie można zobaczyć w Friesch Museum). Niegdyś ślub cywilny i kościelny nie odbywały się tego samego dnia, tylko dzień ślubu kościelnego był określony – odbywał się on w niedzielę. Teraz oba śluby odbywają się w jednym terminie. Najbardziej popularny miesiąc do wzięcia ślubu we Fryzji to maj. Na wewnętrznej stronie obrączek graweruje się imię współmałżonka i datę ślubu. Jeśli młodzi państwo lub jedno z nich należy do jakiegoś klubu, członkowie tego klubu przychodzą na ślub ze swoimi atrybutami, np. klub tenisowy z rakietami tenisowymi, klub jeździecki przyjeżdża na koniach itd. W regionach rolniczych natomiast istnieje między sąsiadami obyczaj wywieszania w gospodarstwach flag. Jeśli żeni się syn, flagę holenderską wywiesza się przed flagą fryzyjską na grzbiecie dachu, gdy wychodzi za mąż córka, flagi wiesza się odwrotnie. Tradycyjne fryzyjskie wesele można jeszcze zobaczyć w De Jouwer na południowym – zachodzie Fryzji holenderskiej. Odbywa się ono zazwyczaj w ostatnią środę lipca.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T15:39:39+01:00
Customs associated with marriage

Declaring the girl, the boy gave her a piece of cloth, tied in with the loose knot, which contained a coin. Node if the girl pressed her harder, this meant that the couple is engaged. In later times wealthier youths they offered her the chosen material instead of a silver box filled with coins (this box can be seen in Friesch Museum). Once a civil marriage and the church did not take place the same day, but the wedding day the church was to be determined - it takes place on Sunday. Now, two weddings taking place at one time. The most popular month for weddings in Friesland take it in May. On the inside of the rings engrave the name of the spouse and the date of the wedding. If a young country, or one of them belongs to a club, that club members come to the wedding with their attributes, such as tennis rackets with tennis, horse-riding club arrives on horseback, etc. In the rural regions while there is a custom among neighbors in farms displaying flags. If the son marries, the Dutch flag shall be displayed at the Frisian flag on the back of the roof, when a daughter gets married, the flag hangs opposite. Frisian traditional wedding can still be seen in De Jouwer the south - west Friesland Dutch. It usually takes place on the last Wednesday of July.