Odpowiedzi

2009-12-11T15:58:15+01:00
Rola Jana Chrzciciela w kontekście Bożego Narodzenia jest niewątpliwie bardzo duża. Zaczyna się ona już wtedy, gdy Jan Chrzciciel przebywa w łonie matki - Elżbiety. Maryja - Matka Jezusa odwiedza Elżbietę i informuje swoją krewną o tym, że została Matką Jezusa Chrystusa. Elżbieta również, mimo swojego podeszłego wieku nosi w swoim łonie dziecko - Jana Chrzciciela, który działa w Elżbiecie w Duchu Świętym. Później daje on wielokrotnie świadectwo, że Jezus jest naprawdę Synem Bożym.
Rola Jana Chrzciciela była podobna do tej, jaką w Starym Testamencie pełnił prorok Eliasz, który zapowiadał przyjście Mesjasza (Mal 3,23 i np. Iz 40,3 ; Mt 3,1-3). Żydzi uważali, że przed nadejściem Chrystusa pojawi się Eliasz. Jezus daje im do zrozumienia, że zadanie Eliasza spełnił już Jan Chrzciciel, który został odrzucony przez faryzeuszów i skazany na śmierć przez Heroda.