Z podanych niżej zwrotów ułóż krzyżówkę i pytania...
<pytania maja być po polsku>

1. Ein Zelf- Namiot
2. Einen Ball-Piłka
3. Einen Wohnwagen-Ciężarówka
4. Einen Camper-przyczepa kempingowa
5. sChlofsacke-Śpiwory
6. Einen Kocher-Maszynka do gotowania
7.Leben smitte-Żywność

1

Odpowiedzi

2009-12-11T15:55:38+01:00
1.Zum Schlafen auf Campingplatz.
2.Ist rund und die beiden Ziele
3.Trägt eine große Belastung
4.Bringen Sie es zu den Feiertagen
5.Drücken Sie die Tasche
6.Automated in Ihrer Küche
7.Ohne sie, tragen zu leben

1.Noclegownia na biwaku
2.Jest okrągła a bramki dwie
3.Wiezie duży ładunek
4.Wszędzie z nią na wakacje.
5.Wciśniesz się do worka
6.Zautomatyzowana w twojej kuchni
7.Bez niej nie da się przeżyć