Odpowiedzi

2011-07-31T22:57:42+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Podział bakterii ze względu na kształt wygląda następująco:
ziarniaki – okrągłe, kuliste (podobnie jak gronkowce, paciorkowce, dwoinki)

krętki – skręcone, spiralne (długie, cienkie „korkociągi”)
pałeczki – wydłużone (podobnie jak leseczki)

maczugowce – wydłużone, kształt na wzór maczugi
przecinkowce – krótkie „kreseczki”, przecinki,
śrubowce – skręcone, lekko spiralne,

promieniowce - nitkowato rozgałęzione (podobnie jak prątki).  

Na Ziemi nie ma grupy zwierząt, w której nie można by spotkać gatunków zaangażowanych w rozmaite układy symbiotyczne. Symbioza występuje w dwóch podstawowych postaciach: 

w formie fakultatywnej dwa organizmy mogą wchodzić w bardziej lub mniej symbiotyczny układ, po czym taka postać współżycia nie jest konieczna do przetrwania;

w symbiozie obligatoryjnej związek symbiotyczny jest niezbędny do przeżycia. 

Pprzodkowie symbiontów obligatoryjnych prawdopodobnie należeli do wolno żyjących organizmów. Z czasem utraciły one predyspozycje do samodzielnego życia i zaczęły tworzyć inne związki - fakultatywne. Później weszły w ścisłą postać symbiozy.

Istnieją odmiany symbiotyczne: mutualizm, komensalizm (współbiesiadnictwo).

Mutualizm w postaci obligatoryjnej występuje u tych organizmów, które żyją bezpośrednio wewnątrz swoich gospodarzy. Korzenie roślin motylkowych (soja, łubin, koniczyna, groch) tworzą specjalne brodawki zawierające w swoich wnętrzu bakterie Rhizobium. Azot jest niezbędny dla życia, ponieważ wchodzi w skład białek, kwasów nukleinowych i innych związków budulcowych każdego żywego organizmu. Rośliny występujące na glebach pozbawionych tego pierwiastka korzystają z azotu przyswojonego z powietrza przez bakterie brodawkowe. W zamian mikroorganizmy otrzymują od gospodarza liczne składniki pokarmowe.

Zwierzęta roślinożerne nie mają enzymów trawiących tkanki roślinne. Gdyby nie obecne w ich przewodach pokarmowych zespoły mikroorganizmów, pokarm roślinny byłby dla nich nieprzydatny, a w konsekwencji nie byłoby życia na Ziemi w jego obecnej formie. Rośliny stanowią przecież podstawowe ogniwo łańcucha troficznego ekosystemów Ziemi. Bakterie, a nawet pewne gatunki pierwotniaków, atakują substancje, których gospodarz nie trawi, czyniąc pokarm przyswajalnym dla obu współżyjących organizmów. W zamian za to wnętrze jelit zapewnia mikroorganizmom środowisko życiowe.  Również człowiek i wiele innych gatunków ssaków otrzymuje od bakterii witaminy w formie bezużytecznych dla tych mikroorganizmów substancji (trawią celulozę, wytwarzają witaminy B i K).

Większość ścisłych związków mutualistycznych rozwinęła się prawdopodobnie z pasożytnictwa. Mutualistyczne bakterie jelitowe mogą być potomkami bakterii pierwotnie pasożytniczych. Z biegiem czasu pod wpływem działania mechanizmów ewolucji mogła nastąpić zmiana związku pasożytniczego na nieszkodliwy lub nawet korzystny dla gospodarza.

 

Pozdrawiam. 

1 5 1