Odpowiedzi

2009-12-11T15:52:30+01:00
Zwany równiez błękitnym paliwem – paliwo kopalne pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.
1 5 1
2009-12-11T15:53:29+01:00
Gaz ziemny jest paliwem gazowym pochodzenia naturalnego. Jest mieszaniną węglowodorów gazowych ( metanu , etanu , propanu itp. ), ciekłych oraz zmiennych ilości azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru , wodoru i domieszek gazów szlachetnych ( helu , argonu itp. ).
1 5 1