1.Czas zegarowy można określać urzędowo (radio , telewizja , zegarynka) lub potocznie.Zapisz czas zegarowy w odpowiedniej kolumnie.

GODZINA URZĘDOWO POTOCZNIE
22.55 zweiundzwanzig funf vor elf
Uhr funfundfunfzig

14.20 ........................... .................

........ .................... neunzehn nach eins

........ zwolf Uhr funfzehn ............

14.30 ...................... ............

........ .......................... Viertel vor
sechs

05.50 ........................ .................

18.21 ........................... ..................


zadanie2.Zapisz słownie która jest godzina.

13:25-
10:28-
6:30-
17:35-
20:45-
1:15-

1

Odpowiedzi

2009-12-11T16:25:36+01:00
14.20 vierzehn Uhr zwanzig potocznie zwanzig nach zwei
1.19 ein Uhr neunzehn pot. neunzehn nach eins
12.15 zwölf Uhr fünfzehn pot. Viertel nach zwölf
14.30 vierzehn Uhr dreißig pot. halb drei
17.45 siebzehn Uhr fünfundvierzig pot. Viertel vor sechs
5.50 fünf Uhr fünfzig pot. zehn vor sechs
18.21 achtzehn Uhr einundzwanzig pot. einundzwanzig nach sechs


13.25 dreizehn Uhr fünfundzwanzig albo fünfundzwanzig nach eins
10.28 zehn Uhr achtundzwanzig albo zwei vor halb elf
6.30 halb sieben albo sechs Uhr dreißig
17.35 siebzehn Uhr fünfunddreißig albo fünfundzwanzig vor sechs
20.45 zwanzig Uhr fünfundvierzig albo Viertel vor neun
1.15 ein Uhr fünfzehn albo Viertel nach eins
56 4 56