Znajdz sume osmiu poczatkowych wyrazozw ciagu geometrycznego
a. 2 , 2√2,4...
b.√3,3,3√3...
c.1 , -√2,2..
d.-1,√3,-3

oblicz sume osmiu poczatkowych wyrazow ciagu geometrycznego jesli
an = 3×(½)
b.an=(½)

oblicz
a.½+1+2+..+256
b.3-9+27-...+2187
c.5+10+20+...1280

oblicz
a. 1-5+5 do kwadratu- 5do potegi trzeciej+...-5do potegi siodmej
b.10+10 do potegi drugiej+10do potegi trzeciej+..10do potegi dziesiatej

oblicz sume
a.1+√2+2+...+8
b.2+2√3+6+..162√3

prosze o pomoc

1

Odpowiedzi

2009-12-11T20:37:32+01:00
Znajdz sume osmiu poczatkowych wyrazozw ciagu geometrycznego
a. 2 , 2√2,4...
a₁=2
q=2√2/2=√2
S(8)=(a₁+a₈)*n/2
a₈=a₁q⁷=2*(√2)⁷=2*√2*√2*√2*√2*√2*√2*√2=16√2
S(8)=(2+16√2)*8/2=4(2+16√2)
b.√3,3,3√3...
a₁=√3
q=√3
S=(√3+(√3)⁸)*8/2=4(√3+81)

c.1 , -√2,2..
d.-1,√3,-3