W naczyniu o objętości V=0,5m^3 znajdował się wodór w t1=27st.C i pod ciś. p1= 2.02 * 10^5 Pa. Jeżeli gęstość wodoru w warunkach normalnych (p0= 1.01 * 10^5 Pa, t0= 0 st.C) wynosi ρ = 0.09 km/m^3 to gęstość i masa wodoru zawartego w tym naczyniu wynoszą...?

1

Odpowiedzi

2009-03-31T19:06:03+02:00
P1 = 2p0
T1 = 300 K
T0 = 273 K
V1 = 0.5m^3
Wypisze równania Clapyerona
m0 = ρ0*V0
m0/V1 = ρ1
p0V0 = nRT0
p1V1 = nRT1 <=> 2p0V1 = nRT1

Dzieląc stronami otrzymuje:
V0/2V1 = T0/T1
Stąd V0 = T0 * 2V1 / T1
m0 = ρ0 * T0 * 2V1 / T1
Stąd ρ1 = ρ0 * T0 * 2 / T1

Podstawiając dane liczbowe wyjdą ci prawidłowe wyniki..