Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T16:36:18+01:00
Cukry proste mają cząsteczki zbudowane z węgla, wodoru i tlenu w proporcjach, które wyrażają się wzorem ogólnym Cn(H2O)n Stąd też pochodzi ich nazwa – węglowodany.
Pod względem chemicznych są to polihydroksoaldehydy lub polihydroksoketony i dlatego rozróżnia się aldozy i ketozy. Podstawą klasyfikacji cukrów prostych jest liczba atomów węgla w cząsteczce. Nazwę cukru tworzy się dodając końcówkę –oza do liczebnika greckiego lub łacińskiego podającego ilość atomów węgla w cząsteczce. Stąd związek zawierający w cząsteczce trzy atomy węgla nazywa się trioza, cztery – tetroza, -pięć pentoza i sześć heksoza. Łącząc powyższe elementy nazwy możemy określić rodzaj cukru np.: węglowodan zawierający sześć atomów węgla i grupę aldehydową to aldoheksoza. Oprócz nazw systematycznych, wszystkie węglowodany maja nazwy zwyczajowe np. glukoza, fruktoza, arabinoza.

Glukoza jest cukrem najobficiej występującym w przyrodzie. W rzeczywistości cząsteczka D-glikozy nie jest liniowa co wynika z hybrydyzacji atomów węgla i oddziaływań międzycząsteczkowych. Dlatego mogą się tworzyć międzycząsteczkowe wiązania pomiędzy grupą aldehydową lub ketonową a hydroksylową zwane wiązaniami półacetalowymi lub półketalowymi. Powstają w ten sposób połączenia heterocykliczne pięcio lub sześcioczłonowe, które można traktować jako pochodne odpowiednich heterocykli – sześcioczłonowego piranu i pięcioczłonowego furanu, czyli powstają furanozy lub piranozy.

Właściwości fizyczne – mówi się głównie o glukozie, jest to ciało stałe , barwy białej, doskonale rozpuszczalne w wodzi posiada smak słodki.

----- tu konkretna odpowiedź ----- Właściwości chemiczne – glukozy są związane z występowaniem odpowiednich grup funkcyjnych – grupy aldehydowej oraz pięciu grup hydroksylowych, czyli jest równocześnie aldehydem i alkoholem wielowodorotlenowym. Z racji występowania grupy aldehydowej wykazuje właściwości redukujące czyli daje pozytywny wynik próby Tollensa (8/III) i Trommera (7/III). Tego typu próby wykazuje również ketoza. Jednak o ile przy utlenieniu glukozy powstaje odpowiedni kwas - glukonowy (utlenia się bowiem grupa aldehydowa glukozy), o tyle przy utlenieniu ketoz następuje destrukcja cząsteczki.


Jeśli chcesz podaj mi e-mail wysle ci plik do tego :-)
10 2 10