Zapisz podane liczebniki w formach określonych w nawiasach .
1. Dwa (C.r.nm.-os.) - ...
2. Pięć (B.r.m-os. ) -
3. Czternaście (N.r.m.os.) - ...
4.Dwusetny (N. r. nm.-os. ) -...
5.Troje ( D.) -...
6.Siedmioro ( N.) - ...

Książka ,, Słowa na start '' wydawnictwa nowa era część 1 ( klasa 6 )

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T16:35:05+01:00
1. Dwóm
2. Piątkę
3. Czternastym
4. Dwusetką
5. Trzech
6. Siedmiorgiem
66 3 66
2009-12-11T19:31:16+01:00
Dwom
pięciu
czternastoma
dwunastoma
trojga
siedmiorgiem
152 4 152