Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-12T01:00:54+01:00
Jest to osoba ktura nabywa towary dla zaspokojenia swoich potrzeb.Przyjmuje się, że konsument jest, obok producenta, podstawowym uczestnikiem gry rynkowej,gdzie bez konsumenta nie ma np. handlu.W przypadku kłopotów z uznaniem reklamacji konsument może zwrócić się o pomoc do Inspekcji Handlowej lub organizacji konsumenckich (np. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich).Zagwarantowanie praw w nierównym stosunku pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.Obowiązek informowania kupującego o właściwościach towaru konsumpcyjnego.
2 3 2