Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T17:53:30+01:00
W wyniku reakcji wodoru z tlenem otrzymano 36g wody.Oblicz ile zużyto w tej reakcji:moli,dm³,czasteczek,gramow wodoru oraz tlenu

2H2+O2→2H2O
MH2O=2g+16g=18g
Ile moli wodoru?

36g ------- 2*18g
x(mole) ------- 2(mole)
x=36*2/2*18
x=2(mole)
Ile cząsteczek wodoru?
1mol ------ 6,02*10²³cząsteczek
2mol ------- 2*6,02*10²³=12,04*10²³ cząsteczek
Ile gramów wodoru?
x--------------4g
36g ------------ 2*18
x=4*36/2*18=4g


Ile moli tlenu?

36g ------- 2*18g
x(mole) ------- 1(mole)
x=36*1/2*18
x=1(mole)
Ile cząsteczek wodoru?
1mol ------ 6,02*10²³cząsteczek
Ile gramów wodoru?
x--------------16g
36g ------------ 2*18
x=16*36/2*18=16g
Pozdrawiam.