Odpowiedzi

2009-12-11T17:17:58+01:00
O Owadach
O Człowieku (np.anatomia)
O Kręgowcach i Bezkręgowcach
o Gadach ,ssakach, ptakach , płazach
O Roslinach ; )
2009-12-11T17:19:04+01:00
Notatkę z biologii można napisać o :
- podziale zwierząt (na ssaki, płazy, gady, itp.)
- funkcjach tkanek
- fotosyntezie
- komórkach zwierzęcych i roślinnych
- omówić kości, które występują u człowieka
2009-12-11T17:21:34+01:00
Możesz napisać:
-podstawowe działy biologii (czym się zajmują po jednym zdaniu)
-odżywianie się zwierząt (cudzożywne, roślinożerne, mięsożerne)
-wpływ gospodarki rolnej na środowisko (przyczyny, skutki, co możemy zrobić?)
-tętnice i żyły (podobieństwa i różnice- budowa, co i w jakim kierunku przenoszą, itd.)
-rozmnażanie (płciowe i bezpłciowe- na czym polega, jak się odbywa?)
-budowa kwiatu
-budowa i funkcje skóry
-przykłady chorób szerzących się drogą płciową
-choroby genetyczne (jak powstają-czynniki, przykłady chorób)