Przetłumaczysz na angielski, tylko nie kożystając ze słownika elektrycznego?
*******************************************************************************************

To najnowsza kolekcja, przywieziona prosto z Londynu.

Ale proszę spojrzeć na inną brasoletkę.

Mam o rozmiar większą.

Po obniżce wynosi 50 zł.

Nie, niestety nie mam niebieskich, ale mam brązowe.

Proszę zaczekać.. Dam pani reklamę naszejm firmy.

3

Odpowiedzi

2009-12-11T17:17:00+01:00
This latest collection, imported straight from London.

But please take a look at another bransolet

I have a size larger.

After the reduction is 50 zł.

No, unfortunately I do not have blue, but I have brown.

Please wait .. I'll give you our advertising company.
2009-12-11T17:17:59+01:00
This is the newest collection, came straight from London.
Please, you should look at another wristlet.
I've got a size bigger.
After the mark-down it accounts for 50 zl
No, unfortunately I haven't got blue ones , but I've got brown.
Please wait .. I will give you advertisement of our company.
2009-12-11T17:20:48+01:00
To najnowsza kolekcja, przywieziona prosto z Londynu.
This is the newest collection, came straight from London.

Ale proszę spojrzeć na inną brasoletkę.
Look at a different bracelet, please.

Mam o rozmiar większą.
I have bigger size.

Po obniżce wynosi 50 zł.
After the discount it costs 50 zl.

Nie, niestety nie mam niebieskich, ale mam brązowe.
No, there isn't any blue, but we have brown.

Proszę zaczekać.. Dam pani reklamę naszejm firmy
Please wait. Mrs. I'll give you an advertisement of ouur company.