Odpowiedzi

2009-12-11T17:20:07+01:00
2009-12-11T17:30:10+01:00
A = 10 m- bok placu kwadratowego
b = 1m szerokość chodnika

a -2*0,5m= a -1m - zmniejszony bok ogródka
P1 - pole ogródka przed zmniejszeniem
P2 = pole ogródka po zmnieszeniu boków ( po 0,5 m z kazdek strony poprzedniego boku

P2 - P1 = ?

1.Obliczam pole pierwotne
P1 = a²
P1 = (10m)² = 100 m²

2. Obliczam Pole ogródka po zmnieszeniu boków o 0,5 m

P2 = (a -2*0,5m)²
P2 = (10 -1 m)² = (9 m)² = 81m²
P2 = 81 m²

3. Obliczam o ile m² zmniejszył się ogródek
P = P1 -P2
P = 100m² - 81 m² = 19 m²
P = 19 m²

4. Obliczam o ile % zmniejszyła się powierzchnia
100 m² = 100%
19 m² = x %
x = ( 19 m² *100%) : 100 m²
x = 19 %

Powierzchnia ogródka zmniejszyła się o 19 %
2 5 2