Zad.1 Na mapie zaznaczono siedem miast, które bądz znalazły się w granicach polski po I wojnie światowej, bądz należą do niej obecnie.(miasta: Poznań,Opole,Gdańsk,Olsztyn,Warszawa,Lwów,Wilno) O każdym napisz :
1. W jakim zaborze znajdowało się w latach 1815-1914? (Uwaga!w pytaniu kryje się pułapka).
2. W jaki sposób znalazło się w granicach odrodzonej Polski (lub poza nimi)?
poza granicami znajduje się: Opole,Olsztyn i chyba Gdańsk.

zad.2 Wyobraż sobie że jest rok 1921. Ty, pracownik ministerstwa jednego z państw alianckich, otrzymałeś właśnie notę Wojciecha Korfantego. Przełożeni kazali ci wynotować z dokumentu najważniejsze Informacje - według ponizszego klucza:
* bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania (tzw.konkretny fakt),
* pośrednie przyczyny wybuchu powstania (tj. sytuacja ludności polskiej),
* wiarygodność autora (dlaczego należy przyjąć jego ocenę wydarzeń lub podchodzić do niego z ostrożnością),
* ocena szans uspokojenia powstańców (według autora noty)
Każda odpowiedz na jedno pytanie ma być zawarta w jednym zdaniu/w jednej linijce.
Nota Wojciecha Korfantego :
Gdy propozycje Wysokiej Komisji Międzysojuszniczej co do podziału Górnego Śląska dostały się do wiadomości polskich robotnikow i chłopów, którzy od wieków są przedmiotem wyzysku i brutalnej polityki represji ze strony Prus i Niemiec, ogarneła te masy bezgraniczna rozpacz na myśl, że znowu mogą powrócić pod jarzmo prusko-niemieckie.
Oświadczam, że ten lud, który w ciągu ostatnich dwóch lat po raz trzeci chwyta za broń przeciwko Niemcom, nigdy już nie zniesie panowania prusko-niemieckiego. A ja ten lud znam, bo jestem synem jego i od lat dwudziestu razem z nim walczę o prawa i wolność jego. Zaręczam, że lud ten zdecydowany jest raczej na to, by wojska alianckie go wysiekły co do jednego, niż żeby miał ponownie uchylić karku pod pruskie jarzmo.

1

Odpowiedzi

2009-12-11T21:20:21+01:00
Zad1
1-Poznań gdańsk opole olszczyn - niemcy
warszawa lwów - rosja
2 powstania

tyle umiem
1 1 1