Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T17:40:19+01:00
1. Niezależność sędzioska- sąd nie jest po niczyjej stronie i może wydać wyrok
2.dwuinstancyjność- w sądzie są dwie instancje, można odwołać sie od pierwszej instancji i iść do drugiej
3.ławnicy- są to ludzie przyglądający sie rozprawom ale nie zeznający
4.Prawo oskarzonego do obrony- każdy oskarżony ma prawo do obrońcy
5.apelacja- odwołanie się od wyroku sądu pierwszej instancji
6.zasada domniemania niewinność oskarżonego - kiedy przy wyroku sa jakieś wątpliwości idą na korzyść oskarżonego
7.jawność rozpraw- na salę sądową mogą wejśc ludzie i widzieć rozprawę
8.kasacja-odwołanie sie do sądu najwyższego
9..krajowa rada sądownictwa- jest to najwyższa izba sądownictwa w kraju
2 1 2