Rozwiązać!!!
1.Na ciało o masie 0,3kg poruszające się po okręgu o promieniu 2m działa siła dośrodkowa 15N. Oblicz wartość prędkości liniowej tego ciała oraz okres jego ruchu.
2.Narysuj wykres zależności siły dośrodkowej od częstotliwości ruchu ciała.
3.Oblicz częstotliwość obrotów turbiny parowej, jeśli wiadomo, że na kroplę oleju znajdującą się na łopatce turbiny w odległości 1m od osi obrotu, działa siła dośrodkowa o wartości 1000 razy większej od ciężaru kropli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T18:47:01+01:00
1.
m=0,3 kg
r=2 m
F=15N

F=m*a , a=V^2/r , T=2pirr/v

a=F/m a= 50 m/s^2 v= a*r pod pierwiastkiem a=10 m/s T=(2*3,14*2m)/10 T=1,256

3.
ar=V²/r
ar=(20m/s)²/60m
ar=6 2/3m/s²
ar=(20m/s)²/64m
ar=6.25m/s²
3 5 3