Odpowiedzi

2009-12-11T17:59:50+01:00
Podanie
Nazywam się Barbara Kruk i bardzo bym chciało chodzić tutaj do szkoły byłam bym dumna gdybym chodziła tutaj do szkoły . Mój telefon to :666369695.
Z góry Dziękuje i czekam na decyzję .
29 2 29
2009-12-11T18:01:35+01:00
Witam bardzo serdecznie szanowne grono pedagogiczne!
Bardzo prosze o pozytywne rozpatrzenie mojego podania do gimnazjum nr 1 w ......... Nazywam się ............, mieszkam na ul ......... w ....... i w klasach szkoły podstawowej byłam bardzo dobrym uczniem. Moja średnia z klasy szóstej to 5.18. Jestem osobą sumienną, ułożoną i nie sprawiającą problemów wychowawczych. Moja ocena z zachowania z klas podstawówki zawsze brzmiała celujący. Jeszcze raz bardzo prosze o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.
Pozdrawiam serdecznie, ...............
18 3 18
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T18:31:36+01:00
Imię i Nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24
ul. ulica
kod i miasto
tel. telefon
e-mail: e-mail Dyrekcja
Gimnazjum nr 2
w Krotoszynie
P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu dwujęzycznym z jako przedmiotami j. niemieckim i j. angielskim jako rozszerzonymi .

Prośbę swą motywuję tym, że nauka w Gimnazjum pozwoli mi na zrealizowanie mojego celu, którym jest dostanie się w przyszłości do Liceum a potem na studia.
Nadmienia, że j. niemiecki i j. angielski to dziedziny moich zainteresowań, tak więc nauka tych przedmiotów sprawia mi dużo satysfakcji i nie mam problemów z przyswajaniem wiedzy w tych kierunkach, chciałbym zaznaczyć, że nauka przedmiotów ścisłych również nie sprawia mi żadnych trudności.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku
podpis


ZAŁĄCZNIKI:
- kopia świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej,
- wyniki testów szóstoklasisty,
18 4 18