Bardzo proszę o szybkie i poprawne rozwiązanie!

Z równi pochyłej o wysokości h=1m zsuwa się klocek ze stałą prędkością o wartości v=1m/s i przebywa całą długość równi w czasie t=2s. Oblicz współczynniki tarcia klocka o równię.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T11:56:24+01:00
H=1m
v=1m/s
t=2s
f=?
F tarcia= F nacisku(ciężkości)*f
Fn=m*10
s=½v*t
s=½1*2=1m
s=½a*t²
2=½a*4
s=2a
a=1m/s²
F(ogólna)= m*a
F=F(tarcia)
m*1=m*10*f/m
1=10f
f=0,1