Odpowiedzi

2009-12-11T18:23:23+01:00
Wprowadzamy do wody bromowej odzielnie 2 gazy butan a potem butyn ,a w 2 doświedczeniu pentan i pentyn . woda ta odbarwi się pod wpływem węglowodorów nienasyconych ( butynu i pentynu):-) tan gdzie woda się nie odbarwi to będzie butan i pentan.