Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T19:58:50+01:00

Przyspieszenie jakie nadaje niezrównoważona siła F ciału o masie m jest wprost proporcjonalne do tej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

Ponieważ zarówno przyspieszenie jak i prędkość są wielkościami wektorowymi, to precyzyjniej byłoby przedstawić II zasadę dynamiki w postaci wzoru ze strzałkami nad symbolem siły i symbolem przyspieszenia.

Ta postać wzoru na II zasadę dynamiki mówi nam, nie tylko o samej wartości przyspieszenia, ale też o kierunku i zwrocie:
Kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest taki sam jak kierunek i zwrot wektora siły.

Kierunek i zwrot przyspieszenia ciała będzie zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły.
Siła w II zasadzie dynamiki

Jeśli na ciało działa tylko jedna siła, to II zasada dynamiki jest prosta do zastosowania. Jednak jeżeli sił będzie większa ilość? - w, 3 albo nawet jeszcze więcej?
- Którą z tych sił podstawić?

Odpowiedź jest prosta. W takiej sytuacji podstawiamy do wzoru siłę wypadkową. Siła wypadkowa "zawiera w sobie" wszystkie działające siły składowe i pozwala na poprawne obliczenie przyspieszenia.

Można więc sformułować II zasadę dynamiki w postaci.

Czy II zasada dynamiki zawsze obowiązuje?

W podstawowej formie II zasada dynamiki Newtona obowiązuje tylko w układach inercjalnych. W układach nieinercjalnych pojawia się dodatkowe przyspieszenie (wynikające z przyspieszenia obserwatora - układu odniesienia), które "burzy" to równanie.

Jednak da się "uratować" II zasadę dynamiki również dla układów nieinercjalnych. W tym przypadku jednak do równania trzeba wprowadzić poprawkę związaną z siłami bezwładności.
II zasada definiuje siłę

Drugą zasadę dynamiki można właściwie traktować też jako sposób na zdefiniowanie siły. Wystarczy po prostu zastosować to równanie dla konkretnego jednego oddziaływania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Definicja siły.
Uwaga:

Pełne zrozumienie II zasady dynamiki wymaga zapoznania się także z I zasadą dynamiki


Druga zasada dynamiki, zwana także drugim prawem Newtona mówi o zachowaniu się ciała, na które działa stała siła.

Jeśli na ciało działa stała siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej siły.

Stosunek siły do przyspieszenia jest stały dla danego ciała i nazywany jest masą ciała.

Masa jest miarą bezwładności ciała.

Druga zasada dynamiki:

Przyspieszenie nabyte przez ciało wskutek działania stałej siły jest wprost proporcjonalne do wartości siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

Z drugiego prawa dynamiki można wyprowadzić wzór na siłę:

F = m a

Siła jest równa iloczynowi masy ciała i przyspieszenia nadanego tej masie.

Jednostką siły jest niuton (N).


www.igf.fuw.edu.pl/~prac1/.../II%20zasada%20dynamiki.pdf

Tutaj masz jeszcze dodatkową stronkę, mam nadzieje że ci pomogłam.
Pozdrawiam :))))
6 4 6
2009-12-11T20:02:11+01:00
Jeżeli na ciało działa stała siła to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym(opóźnionym) z przyspieszeniem(opóźnieniem wprost proporcjonalnym do działającej siły lub siły wypadkowej ,2 zasada dynamiki Newtona

mam nadzieję że pomogłam ;)
5 3 5
2009-12-11T21:22:06+01:00
Witam!
Tak brzmi zasada podręcznikowa:
Jeżeli na ciało, działa stała siła to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem/opóźnieniem wprost proporcjonalnym do działającej siły lub siły wypadkowej.
Patrze,że kolega pomógł ))
Jeśli chcesz więcej pomocy,pisz do mnie z wielką chęcia ci pomogę, zrobię ci specjalne multimedialna pomoc dydaktyczną(to nie żart,nie spamować!!) :)))
7 3 7