Odpowiedzi

2009-12-11T21:30:20+01:00
Związki komplementarności zachodzą, gdy dane 2 czynniki się dopełniają i raczej nie mogą działać osobno, np. drzwi i klamka, komputer i klawiatura.

związki substytucyjności to inaczej zamienniki. np. masło i margaryna, cola i pepsi.

dobra to fizyczne rzeczy, które możemy oferować.
usługi to czynności, które możemy oferować.
1 5 1
2009-12-11T22:50:07+01:00
Dobra (związki) substytucyjne to takie które się wzajemnie zastępują nie tracąc przy tym wartości użytkowej np.:
-masło - margaryna
-zapałki - zapalniczka
- szklanka -kubek
-chleb - angielka

Dobra (związki) komplementarne to takie które się wzajemnie uzupełniają, a zakup jednego dobra powoduje konieczność zakupu drugiego np.:
- latarka - bateria
- samochód - benzyna
- kuchenka gazowa - butla z gazem

Dobra - jest to rzecz material;na zaspokajająca potrzeby ludzkie. dobra dzielimy na :
- wolne (słońce, powietrze)
-rzadko występujące
-gospodarcze (ekonomiczne) czyli takie które wytwarzane są przez człowieka dzielimy je na bezpośrednie(konsumpcyjne) i pośrednie(produkcyjne)

Usługi są to czynności, które zaspokajają potrzeby ludzkie. Są wykorzystywane przez osoby posiadające określone kwalifikacje dzielimy je na :
-usługi bezpośrednie (konsumpcyjne)
-usługi pośrednie (produkcyjne)
-ogólnospołeczne
-materialne i niematerialne
1 5 1