Podczas reakcji karbidu (węgliku wapnia) z wodą tworzy się acetylen oraz powstaje wodorotlenek wapnia.
a)zapisz równanie zacodzącej reakcji
b)oblicz ile decymetrów sześć.. acetylenu mierzonego w warunkach normalnych powstanie w reakcji 16g karbidu z wodą, zakładając stuprocentową wydajność
c)co zaobserwujemy jeśli acetylen przepuścimy przez płuczkę z nadmiarem wody bromowej?
d)podaj wzór i nazwę systematyczną końcowego produktu reakcji acetylenu z nadmiarem wody bromowej.
Pilne!!!

1

Odpowiedzi

2012-09-24T09:58:59+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) CaC2 + 2H2O ---> C2H2 + Ca(OH)2

b)

mCaC2=74u

74g CaC2 ----- 22,4dm3 C2H2

16g CaC2 ---- xdm3 C2H2

x = 4,84dm3 C2H2

 

c) Nastąpi odbarwienie wody bromowej

d) C2H2 + 2Br2 ---> C2H2Br4 ---- 1,1,2,2-tetrabromoetan

3 3 3