A) Powierzcnia Polski wynosi 312 683km2, a liczba ludnosci ok.38,6mln.Ile hektarów powierzchni przypada na jednego mieszkańca?

b)Jednym z najgęściej zaludnionych państw na świecie jest Bangladesz.Jego powierzchnia wynosi 144tys.km2 i mieszka w nim ok.120mln ludzi.Ile hektarów powierzchni Bangladeszu przypada na jednego mieszkańca?

c) Jednym z najmniej zaludnionych krajów na świecie jest Nimibia.NA jednego mieszkańca przypada tam 40,6ha.Liczba ludności wynosi 2,03mln.Ile km2 ma powierzchnia Nimibi?

d) W Boliwii na jednego mieszkańca przypada ok.0,14km2 powierzchni państwa. Ile to hektarów? Powierzchnia Boliwii wynosi 1084tys.km2.Ile osób mieszka w Boliwii?

Pomózcie pliss

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T18:55:01+01:00
A)
3126833km^2/38600000=0,008100595km^2=8100,595m^2= =810059,5ha
b)
144000km^2/120000000=0,0012km^2=120000ha
c)
203000000*40,6ha=8241800000ha=82,418km^2
d)
1084000km^2/0,14km^2~7742857 /osób/


uffff ...
41 2 41
  • CCCP
  • Rozwiązujący
2009-12-11T19:06:29+01:00
Witam!

a) 1 km2 = 100 hektarów .
Czyli 312 683 [km2] * 100 = 31 268 300.
31 268 300 ha.
Dzieli liczbę hektarów przez ilość mieszkańców Polski - 38 600 000.

31 268 300 / 38 600 000 = 0,82 hekarata.

Odp: Na jedno polaka przypada 0,82 hektara.

b)Powierzchnia Bangladeszu to 144 000 km2.
1 km2 = 100 ha;

144 000 * 100 = 14 400 000 ha.
Liczba ludności = 120 000 000 osób.
Dzielimy 14 400 000 / 120 000 000 = 0,12 ha.

Odp: Na jednego mieszkańca Bangladeszu przypada 0,12 ha.

c)Liczba ludności Namibii = 2 030 000 osób;
ilość ha per capita = 40,6.
Mnożymy liczbę ludności przez ilość ha na głowę i mamy
2 030 000 * 40,6 = 82 418 000 ha. Chcemy mieć km2 tak wiec dzielimy 82 418 000 przez 100 [bo 1 km2=100 ha] i mamy:
824 180 km2.

Odp: powierzchnia Namibii to 824 180 km2.

d)Ilość km2 per capita= 0,14 km2.
1 km2 = 100 h;
0,14 km2 = 14 ha.

Odp: W Boliwii na jednego mieszkańca przypada 14 ha.

Powierzchnia Boliwii to: 1 084 000 km2
Ilość km2 na mieszkańca = 0, 14 km2.
Aby uzyskać liczbę mieszkańców Boliwii dzielimy powierzchnię przez km2 per capita:
1 084 000 / 0,14 = 7,8 mln osób.

62 4 62
2009-12-11T19:32:25+01:00
A) Powierzcnia Polski wynosi 312 683km2, a liczba ludnosci ok.38,6mln.Ile hektarów powierzchni przypada na jednego mieszkańca?
312683km²=31268300 ha
38600000:31268300=1,234 mieszkańca na hektar

b)Jednym z najgęściej zaludnionych państw na świecie jest Bangladesz.Jego powierzchnia wynosi 144tys.km2 i mieszka
w nim ok.120mln ludzi.Ile hektarów powierzchni Bangladeszu przypada na jednego mieszkańca?
144000km²=14400000 ha
120000000:14400000=8,333 mieszkańca na hektar

c) Jednym z najmniej zaludnionych krajów na świecie jest Nimibia.NA jednego mieszkańca przypada tam 40,6ha.Liczba ludności wynosi 2,03mln.Ile km2 ma powierzchnia Nimibi?
2030000*40,6=82418000 ha=8241800 km²

d) W Boliwii na jednego mieszkańca przypada ok.0,14km2 powierzchni państwa. Ile to hektarów? Powierzchnia Boliwii wynosi 1084tys.km2.Ile osób mieszka w Boliwii?
1084000:0,14=7742857 MIESZKAŃCÓW
0,14km²=14 ha
15 3 15