Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T19:13:21+01:00
Pb (Plumbum) - Ołów.
Ołów jest typowym metalem o barwie szarej, miękkim, plastycznym, krystalizuje w układzie regularnym. Gęstość 11,34 g/cm3, temperatura topnienia 327,4°C. Wszystkie związki ołowiu są trujące, wiążą się z kwasami nukleinowymi (działanie rakotwórcze i teratogenne) oraz białkami blokując ich funkcje. W organizmie ołów ulega akumulacji.

Pt (Platinum) - Platyna.
Pierwiastek chemiczny leżący w grupie 10 (niklowce), 6 okresie w układzie okresowym, w triadzie platynowców ciężkich, liczba atomowa 78, masa atomowa 195,08. Znane są 37 izotopy platyny, w tym 6 trwałych. W przyrodzie platyna występuje w stanie wolnym (platyna rodzima) oraz w minerałach. Platyna nie łączy się bezpośrednio z tlenem w zwykłych warunkach, tlenki PtO oraz PtO2 otrzymuje się metodą mokrą z odpowiednich roztworów lub przez stapianie związków platyny z utleniaczami.

Cl (Chlorum) - Chlor.
Chlor jest zielonożółtym gazem o charakterystycznej, ostrej woni, silnie toksycznym, ma gęstość 3,21 g/dm3, temperatura wrzenia -34,6°C. Cząsteczki chloru są dwuatomowe. W związkach chemicznych chlor występuje na -I, +I, +III, +IV, +V, +VI i +VII stopniu utlenienia.
Rozpuszcza się w wodzie, częściowo ulegając dysproporcjonowaniu do chlorków i nietrwałego kwasu chlorawego(I) HClO. Inne znane kwasy tlenowe chloru to: kwas chlorowy(III) HClO2, kwas chlorowy(V) HClO3, kwas chlorowy(VII) HClO4 (najtrwalszy). Kwasem beztlenowym jest kwas solny HCl.