Odpowiedzi

2009-12-11T19:05:14+01:00
.Na czym polega zjawisko dyfuzji :
Zjawisko dyfuzji polega na przemieszczaniu się cząsteczek z obszaru o wyższej ich koncentracji (ilości cząsteczek przypadającej na jednostkę objętości) do obszaru o niższej koncentracji. Proces ten prowadzi do wyrównywania koncentracji (w roztworach - stężeń) cząsteczek. Przyczyną występowania dyfuzji jest chaotyczny, termiczny ruch cząsteczek. Jeśli w danym obszarze znajduje się więcej cząsteczek aniżeli w jego otoczeniu, to przy chaotycznym ruchu większa ich ilość opuszcza ten obszar aniżeli do niego wchodzi. Wypadkową ilość cząsteczek (n) przechodzących przez jednostkę powierzchni (S) w jednostce czasu (t) nazywamy strumieniem dyfuzyjnym.
4 3 4
2009-12-11T19:06:25+01:00
1 Siły spójności to te w których dwie substancje przylegają do siebie
2. zjawisko dyfuzji polega na rozprowadzaniu zapachu w powietrzu.
3. kryształy to najmocniejsze ciała stałe.
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T19:07:33+01:00
1.Siły spójności - siły oddziaływania między cząsteczkami cieczy.Powierzchnia swobodna jest to powierzchnia styku cieczy z próżnią lub płynem (tzn. gazem lub cieczą)
2.Dyfuzja polega na samoistnym rozprzestrzenianiu się cząsteczek danej substancjipo całym obszarze.
3.Kryształ czy też ciało krystaliczne to ciało stałe, którego cząsteczki, atomy i jony nie mają swobody w przemieszczaniu się. Elementarne cząstki zajmują ściśle określone miejsce w strukturze i mogą w niej jedynie drgać.


Licze na max ;)
1 3 1