Korzystając z informacji z różnych lekcji, porównaj cechy społe­czeństwa i gospodarki krajów wysoko i słabo rozwiniętych w zakresie:
a) przyrostu naturalnego,
b) urbanizacji,
c) rolnictwa,
d) poziomu wyżywienia,
e) struktury przemysłu,
f) komunikacji,
g) inwestycji zagranicznych,
h) handlu zagranicznego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T19:25:59+01:00
A) przyrostu naturalnego
wysoko rozw - mały, słabo rozw - wysoki, często też zjawisko eksplozji demograficznej
b) urbanizacji
wr - wysoki , sr- mały,
c) rolnictwa
wr- rolnictwo wyspecjalizowane, wysoce zmechanizowane i zchemizowane, mało zatrudnionych, wysokie plony; sr- rolnictwo często tradycyjne, o prymitywnych narzędziach, słabo rozwinięte, duż pracowników a niskie plony
d) poziomu wyżywienia
wr- wyżywienie obfite, zróżnicowane, zapsakajające potrzeby ludności, sr- wyżwienie niedostateczne lub głodowe
e) struktury przemysłu
wr- przemysł dobrze rozwinięty,stosowane nowoczesne technologie, sr - przemysł słabo rozwinięty i nieunowocześniony
f) komunikacji
wr- nowoczesne i szybkie środki komunikacji miejskiej, ogólnodostępne, sr- trudny dostęp do środków komunikacji, jeżeli już są dostępne nie są nowoczene i zmodernizowane, często poruszanie się takim środkami jest niebezpieczne (zły stan techniczny)
g) inwestycji zagranicznych
+ h) handlu zagranicznego
wr- handel zagraniczny tak jak inwestycje zagraniczne odgrywają ważną rolę w polityce państ dobrze rozwiniętych, w państawch słabo wręcz przeciwnie.
2 5 2