Zapisz w postaci sumy algebraicznej.

a) (1/3y - z²)³
b) (ac + c/3)³
c) (2/a² - a/2)³
d) (1/w + 3w)³
e) (5v - 1/5)³
f) (x/2 + 4)³
g) (p - 0,1)³
h) (2+b)³

Proszę o w miarę przejrzyste rozwiązanie, ponieważ próbuję się tego nauczyć.
Z góry dziękuję.

2

Odpowiedzi

2009-12-11T19:24:09+01:00
2009-12-11T19:52:10+01:00
(a + b)³ =a³ + 3a²b +3ab² + b³
(a - b)³ =a³ - 3a²b + 3ab² - b³
a) (1/3y - z²)³= 1/27y³- 1/3y²z²+ yz⁴- z⁸
b) (ac + c/3)³= a³c³+ a²c³+ 1/3ac³+ c³/27
c) (2/a² - a/2)³= 8/a⁸- 3/a³+ ³/₂- a³/8
d) (1/w + 3w)³= 1/w³+ 9/w+ 21w+ 27w³
e) (5v - 1/5)³= 125v³- 15v²+ 3v/5+ 1/125
f) (x/2 + 4)³= x³/8+ 3x²+ 24x+ 64
g) (p - 0,1)³= p³- 3/10p²+ 3/100p+ 1/1000
h) (2+b)³= 8+ 12b+ 6b²+ b³