1. Pokój Tomka ma 6m długości i 5m szerokości. Pokój Jacka ma długość o 1m większą, a szerokość o 1m mniejszą niż pokój Tomka. Który pokój jest większy i o ile metrów kwadratowych??

2. Wyraź w hektarach obszar:
a) Polski o powierzchni 311 730 km2
b) Bałtyku o powierzchni 412 000 km2
c) jeziora Śniardwy o powierzchni 122km2

1

Odpowiedzi

2009-12-11T19:25:06+01:00
A)
pole powierzchni pokoju tomka :
6*5 = 30m
pokój jacka :
7*4 = 28 m

30 - 28 = 2 m ²

2 4 2