Napisz jak zmieniła się ilość gruntów ornych przypadająca na 1 mieszkańca w Indiach w latach 1961 do 2002
wyjaśnij co jest główna przyczyną tych zmian
c) NAPISZ jakie są konsekwencje tych zmian nie trzeba się rozpisywać wy starczą 3-4 zdania to każdego podpunktu bardzo pilne plis :} o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T19:39:19+01:00
A\ ilość gruntów ornych przypadajaca na 1 mieszk. w Indiach wciąż maleje, a to dlatego że liczba ludnośći wciąż wzrasta i przekroczyła już miliard.mimo że zagospodarowano tereny suche, które wymagają nawodnienia
B\ Zwiększenie produkcji rolniczej i zapewnienie wystarczajacej ilości zywnosci
C\ Ubodzy rolnicy w Indiach moga uniknąć głodu i przetrwać jedynie dzięki uprawie ziemi.
Ze wzgl. na biedę mają małe możliwości unowoczesnienia sposobu gospodarowania [ na zmiany klimatu czyli występujące susze]
16 2 16