Zad.1 Hurtownik kupił 2 tony bananów sprzedal z zyskiem 12%, a resztę sprzedał z zyskiem 5%. Na całej transakcji zarobił 424 zł. Ile zapłacił za wszystkie banany?

zad.2 Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięc osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ilu studentów jest obecnych na tym wykładnie?

2

Odpowiedzi

2009-12-11T19:33:21+01:00
Zad 2 .
1/2 + 1/3 +6 = 3/6 + 2/6 +6= 100 %

6 osób to jest 1/6

3/6 to jest 18 osób

2/6 to jest 12 osób

12+18+6=46 osób obecnych na wykładzie

W pierwszym zadaniu na początku brakuje jakiegoś słowa.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T19:48:40+01:00
1. Jeżeli 4/5 bananów sprzedał z zyskiem 12%, to rozwiązanie jest następujące:
4/5x * 0,12 + (1 - 4/5) * x * 0,05 = 424zł
4/5 * x * 0,12 + 1/5x * 0,05 = 424zł
x * (4/5 * 0,12 + 1/5 * 0,05) = 424zł
x*(0,096 + 0,01) = 424zł
0,106x = 424zł
x = 424zł / 0,106
x = 4000 zł
Za wszystkie banany zapłacił 4000zł.

2.
1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6
1/1 - 5/6 = 6/6 - 5/6 = 1/6

proporcje:
6 ---- 1/6
x ----1
x = 6 : 1/6 = 6 * 6/1 = 36/1 = 36
Na wykładzie było 36 studentów.

Sprawdzamy:
0,5 (drzemiący) * 36 = 18
1/3 (krzyżówkowicze) * 36 = 12
pozostali = 6
18+12+6 = 36
1 5 1