Za 3 zadania - 50 pkt, wybiorę najlepszą odp ale musi być na wszystkie 3 zadania, pozdrawiam;)

1. Uzupełnij zdania: Siła .................... jest wypadkową sił ................. działających na skrzydło samolotu od ............... i z ...............
W szybko poruszającym się strumieniu cieczy lub gazu panuje ...................... niż w poruszającym ........................ lub ......................

2. Kulkę metalową o masie 0,18 kg zanurzono w oleju o gęstości 920 kg/m³. Oblicz gęstość kulki, jeśli działa na nią siła wyporu o wartości 0,2 N.

3. Oblicz, na jakiej głębokości jest pływak, jeśli na jego ciało słup wody wywiera ciśnienie 300 hPa, gęstość wody wynosi 1000 kg/m³.

2

Odpowiedzi

2009-12-11T20:26:58+01:00
1. a) nośna
b) różnicy ciśnień
c) góry
d) dołu
e) mniejsze ciśnienie
f) powoli
g) wcale(?)
2.
Fw=0,2N
'Rho'oleju=920kg/m^3
m=0,18kg
'Rho'=m/v |*m
'Rho' *m=V
Fw=V*g* 'Rho'kulki |:'Rho' *Fw
'Rho'=V*g*Fw
'Rho'=920*0,18*10*0,2
'Rho'=165,6*10*0,2
'Rho'=1656*0,2=331,2
3. Tego niestety nie umiem... :(
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T00:28:19+01:00
1.
Siła ...nośna... jest wypadkową sił ...aerodynamicznych... działających na skrzydło samolotu od ...dołu... i z ...góry... W szybko poruszającym się strumieniu cieczy lub gazu panuje ...ciśnienie niższe... niż w poruszającym ...wolniej... lub ...spoczywającym...

2.
m = 0,18kg
do = 920kg/m³
Fw = 0,2N
dk = ?

3.
pw = 300hPa = 30000Pa
dw = 1000kg/m³

pw = dw *g *h
h = pw / (dw*g)
h = 30000 / (1000 *10²) = 3m

[h] = [Pa / (kg/m³ *m/s²) = (N/m²) : (kg/m²*s²) = (N/m²) * (m²*s²/kg) = N*s²/kg = (kg*m/s² * s²) / kg = m]
1 4 1