Odpowiedzi

2009-12-11T19:44:48+01:00
*Twórcy Konstytucji 3maja:
Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki

*Postanowienia:
postanowienia konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność pomiędzy Korona, a Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko.
Za religię panującą uznano katolicyzm. Konstytucja 3 maja miała ogromne znaczenie ponieważ zniesiono wolną elekcję, a po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Poza tym była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, który chciał zachować niezależność państwową i zabezpieczyć możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
21 4 21
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T19:49:13+01:00
Twórcy konstytucji:
*Hugo Kołłątaj
*Małachowski Stanisław
*Stanisław August Poniatowski

Najważniejsze postanowienie:
*Religią narodową panującą jest katolicyzm
*Ziemianie otrzymują więcej przywilej (reprezentacja w sejmie, mogą kupować majątki ziemskie)
*Najbiedniejsza szlachta została pozbawiona praw szlacheckich
*Zniesiona monarchie elekcyjną, na monarchie dziedziczną parlamentarną.
*Zastąpiono liberum veto głosowaniem większościowym.
*Chłopi oddani pod upiekę rządu
*Reformy szkolnictwa.
25 4 25