1.Gdzie znajduje się Stasiu jeżeli na jego zegarku jest 16.00, kiedy w Ankarze jest 22.30, a Słońce świeci w pierwszy dzien lata pod kątem 77 stopni 33'.
2.Geografia
Ćwiczenia z mapą (klasa 1 liceum)
Barbara Lenartowicz
cała strona 20 i 21

Na już!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-12T10:19:32+01:00
Położenie Ankary 40⁰02'N 32⁰54'E
22.30 w Ankarze
16.00 w punkcie x
Różnica - 22.30 - 16.00 = 6h 30 min
1h - 15⁰
6h 30 min = 97⁰30'

32⁰54' E - 97⁰30' = 65⁰06' W

Obliczamy położenie szerokości geograficznej względem kąta padania promieni słonecznych 22 VI - dla półkuli północnej:
φ - szerokość punktu x
h - kąt padania promieni słonecznych

φ = 90⁰ - h + 23⁰27' = 90⁰ - 77⁰33' +23⁰27' = 35⁰54' N

Obliczamy położenie szerokości geograficznej względem kąta padania promieni słonecznych 22 VI - dla półkuli południowej:

φ = 90⁰ - h - 23⁰27' = 90⁰ - 77⁰33' - 23⁰27' = 45⁰54' N

Staś znajduje się w punkcie o współrzędnych 65⁰06' W i 35⁰54' N
lub w punkcie o współrzędnych 65⁰06' W i 45⁰54' N